Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
65
Tuần này:
192
Tháng này:
1103
Tất cả:
9643

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước củng như tại địa phương là năm xã Xuân Lập phấn đấu về đích nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đài truyền thanh xã Xuân Lập đã tổ chức tiếp sóng đầy đủ đài 4 cấp và phát tin từ 1 đến 2 buổi/ngày, thường xuyên truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời mở các đợt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước củng như địa phương.

Tin tức sự kiện

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017
Công tác QPAN 6 tháng đầu năm 2017Công tác QPAN 6 tháng đầu năm 2017
Xuân Lập được đoàn thẩm định của huyện Thọ Xuân đánh giá...Xuân Lập được đoàn thẩm định của huyện Thọ Xuân đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Xã Xuân Lập tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt NamXã Xuân Lập tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Bài tuyên truyền vệ sinh ATTP trên địa bàn xãBài tuyên truyền vệ sinh ATTP trên địa bàn xã
Đại hội Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đại hội Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ 2017 - 2022
Xã Xuân Lập tham gia hội thi cấp cụm sân khấu hóa về công...Xã Xuân Lập tham gia hội thi cấp cụm sân khấu hóa về công tác bảo vệ môi trường
Các khu dân cư trên địa bàn xã tổ chức Tết trung...Các khu dân cư trên địa bàn xã tổ chức Tết trung thu 2017

Tin kinh tế - CHính trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước củng như tại địa phương là năm xã Xuân Lập phấn đấu về đích nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đài truyền thanh xã Xuân Lập đã tổ chức tiếp sóng đầy đủ đài 4 cấp và phát tin từ 1 đến 2 buổi/ngày, thường xuyên truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời mở các đợt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước củng như địa phương.

Tin văn hóa - xã hội

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước củng như tại địa phương là năm xã Xuân Lập phấn đấu về đích nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đài truyền thanh xã Xuân Lập đã tổ chức tiếp sóng đầy đủ đài 4 cấp và phát tin từ 1 đến 2 buổi/ngày, thường xuyên truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời mở các đợt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước củng như địa phương.

Công tác xây dựng đảng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước củng như tại địa phương là năm xã Xuân Lập phấn đấu về đích nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đài truyền thanh xã Xuân Lập đã tổ chức tiếp sóng đầy đủ đài 4 cấp và phát tin từ 1 đến 2 buổi/ngày, thường xuyên truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời mở các đợt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước củng như địa phương.

An ninh quốc phòng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực VHTT năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước củng như tại địa phương là năm xã Xuân Lập phấn đấu về đích nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đài truyền thanh xã Xuân Lập đã tổ chức tiếp sóng đầy đủ đài 4 cấp và phát tin từ 1 đến 2 buổi/ngày, thường xuyên truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời mở các đợt tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước củng như địa phương.