Truy cập

Hôm nay:
150
Hôm qua:
111
Tuần này:
150
Tháng này:
2183
Tất cả:
107053

Đảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 16/07/2019 08:24:00Đảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 15/7/2019 Đảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Luận huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã và toàn bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đồng đều, Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Mặt trận các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

IMG20190715141020.jpgIMG20190715141037.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng ủy xã đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất và năng lực cho mỗi cán bộ đảng viên, triển khai học tập , quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy, trọng tâm là Nghị quyết TW 8 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong xã gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”; cử 04 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 02 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức cho 04 đảng viên dự bị, đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60 năm tuổi đảng cho 32 đồng chí; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận xã Xuân Lập và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã Xuân Lập, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đúng định hướng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 Đảng ủy xã Xuân Lập tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, tập trung lãnh đạo các chi bộ nhằm nâng cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên mới.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXHĐảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 16/07/2019 08:24:00 (GMT+7)Đảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 15/7/2019 Đảng ủy xã Xuân Lập tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Luận huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã và toàn bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đồng đều, Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Mặt trận các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

IMG20190715141020.jpgIMG20190715141037.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng ủy xã đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất và năng lực cho mỗi cán bộ đảng viên, triển khai học tập , quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy, trọng tâm là Nghị quyết TW 8 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong xã gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”; cử 04 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 02 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức cho 04 đảng viên dự bị, đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60 năm tuổi đảng cho 32 đồng chí; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận xã Xuân Lập và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã Xuân Lập, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đúng định hướng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 Đảng ủy xã Xuân Lập tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, tập trung lãnh đạo các chi bộ nhằm nâng cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên mới.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXH