Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
267
Tuần này:
1501
Tháng này:
4248
Tất cả:
119161

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày 30/03/2018 10:22:00

Ngày 29/3/2018 HĐND xã Xuân Lập đã tiến hành kỳ họp bất thường để tiến hành thảo luận và Nghị quyết phương án sáp nhập thôn.KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Xã Xuân Lập hiện nay có 09 thôn trên địa bàn toàn xã gồm: Thôn Phú Xá 1, Phú Xá 2, Phú Xá 3, Vũ Thương 1, Vũ Thượng 2, Vũ Hạ, Trung Lập 1, Trung Lập 2 và Trung Lập 3.

Thực hiện Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18/9/20117 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xây dựng kế hoạch, xây dựng đề án tiến hành triển khai và thảo luận cụ thể từng thôn trên địa bàn toàn xã đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn.

Ngày 29/3/2018 HĐND xã Xuân Lập đã tiến hành kỳ họp bất thường để tiến hành thảo luận và Nghị quyết phương án sáp nhập thôn.
HĐ.jpgHĐ1.jpg

Tại Kỳ họp UBND xã đã thông qua phương án, tờ trình, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với phương án đó là:

1. Sáp nhập ½ thôn Phú Xá 1 vào thôn Phú Xá 2. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Phú Xá 1.

2. Sáp nhập ½ thôn Phú Xá 1 vào thôn Phú Xá 3. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Phú Xá 2.

3. Sáp nhập thôn Vũ Thượng 1 và thôn Vũ Thượng 2. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Vũ Thượng.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết 100% tán thành với phương án sáp nhập như trên và hoàn chỉnh các báo cáo trình UBND tỉnh ra Quyết định.

Như vậy sau khi sáp nhập xã Xuân Lập còn lại 07 thôn gồm: Thôn Phú Xá 1, Phú Xá 2, Vũ Thượng, Vũ Hạ, Trung Lập 1, Trung Lập 2 và Trung Lập 3.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXHKỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Đăng lúc: 30/03/2018 10:22:00 (GMT+7)

Ngày 29/3/2018 HĐND xã Xuân Lập đã tiến hành kỳ họp bất thường để tiến hành thảo luận và Nghị quyết phương án sáp nhập thôn.KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Xã Xuân Lập hiện nay có 09 thôn trên địa bàn toàn xã gồm: Thôn Phú Xá 1, Phú Xá 2, Phú Xá 3, Vũ Thương 1, Vũ Thượng 2, Vũ Hạ, Trung Lập 1, Trung Lập 2 và Trung Lập 3.

Thực hiện Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18/9/20117 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xây dựng kế hoạch, xây dựng đề án tiến hành triển khai và thảo luận cụ thể từng thôn trên địa bàn toàn xã đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn.

Ngày 29/3/2018 HĐND xã Xuân Lập đã tiến hành kỳ họp bất thường để tiến hành thảo luận và Nghị quyết phương án sáp nhập thôn.
HĐ.jpgHĐ1.jpg

Tại Kỳ họp UBND xã đã thông qua phương án, tờ trình, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với phương án đó là:

1. Sáp nhập ½ thôn Phú Xá 1 vào thôn Phú Xá 2. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Phú Xá 1.

2. Sáp nhập ½ thôn Phú Xá 1 vào thôn Phú Xá 3. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Phú Xá 2.

3. Sáp nhập thôn Vũ Thượng 1 và thôn Vũ Thượng 2. Sau khi sáp nhập tên gọi là thôn Vũ Thượng.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết 100% tán thành với phương án sáp nhập như trên và hoàn chỉnh các báo cáo trình UBND tỉnh ra Quyết định.

Như vậy sau khi sáp nhập xã Xuân Lập còn lại 07 thôn gồm: Thôn Phú Xá 1, Phú Xá 2, Vũ Thượng, Vũ Hạ, Trung Lập 1, Trung Lập 2 và Trung Lập 3.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXH