Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
111
Tuần này:
140
Tháng này:
2173
Tất cả:
107043

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ XUÂN LẬP

Ngày 14/09/2017 06:00:00ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ XUÂN LẬP

1. Cán bộ công - chức UBND xã:

TT

Họ tên

Chức danh

Ghi chú

1

Đỗ Văn Quang

- Chủ tịch UBND

2

Đỗ Huy Nhất

- Phó Chủ tịch UBND

3

Lê Duy Thái

- Uỷ viên UBND – CHT BCHQS

4

Mai Văn Dũng

- Uỷ viên UBND – TrưởngCA

5

Đỗ Văn Đạo

- Công chức VPTK

6

Mai Thị Hồng

- Công chức tư pháp HT

7

Tống Cảnh Tiến

- Công chức VHXH

8

Bùi Văn Chung

- Công chức VPTK

9

Lê Thị Hiền

- Công chứcKê toán NS

10

Đỗ Viết Quang

- Công chức Địa chính MT

11

Hà Thị Thắng

- Công chức CSXH

12

Thai Thị Thanh

- Công chức Kê toán NS

13

Đỗ Hữu Mạnh

- Công chức TPHT

2. Cơ sở thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

Ghi chú

1

Phạm Văn Thống

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 1

2

Phạm Văn Phụng

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 2

3

Hoàng Đình Đồ

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 3

4

Đỗ Văn Thắng

- Thôn trưởng Thôn Vũ Thượng 1

5

Đỗ Văn Minh

- Thôn trưởng Thôn Vũ Thượng 2

6

Hà Đình Thanh

- Thôn trưởng Thôn Vũ Hạ

7

Đỗ Đình Vang

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 1

8

Đỗ Huy Giáp

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 2

9

Đỗ Đình Giáp

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 3CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ XUÂN LẬP

Đăng lúc: 14/09/2017 06:00:00 (GMT+7)ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ XUÂN LẬP

1. Cán bộ công - chức UBND xã:

TT

Họ tên

Chức danh

Ghi chú

1

Đỗ Văn Quang

- Chủ tịch UBND

2

Đỗ Huy Nhất

- Phó Chủ tịch UBND

3

Lê Duy Thái

- Uỷ viên UBND – CHT BCHQS

4

Mai Văn Dũng

- Uỷ viên UBND – TrưởngCA

5

Đỗ Văn Đạo

- Công chức VPTK

6

Mai Thị Hồng

- Công chức tư pháp HT

7

Tống Cảnh Tiến

- Công chức VHXH

8

Bùi Văn Chung

- Công chức VPTK

9

Lê Thị Hiền

- Công chứcKê toán NS

10

Đỗ Viết Quang

- Công chức Địa chính MT

11

Hà Thị Thắng

- Công chức CSXH

12

Thai Thị Thanh

- Công chức Kê toán NS

13

Đỗ Hữu Mạnh

- Công chức TPHT

2. Cơ sở thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

Ghi chú

1

Phạm Văn Thống

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 1

2

Phạm Văn Phụng

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 2

3

Hoàng Đình Đồ

- Thôn trưởng Thôn Phú Xá 3

4

Đỗ Văn Thắng

- Thôn trưởng Thôn Vũ Thượng 1

5

Đỗ Văn Minh

- Thôn trưởng Thôn Vũ Thượng 2

6

Hà Đình Thanh

- Thôn trưởng Thôn Vũ Hạ

7

Đỗ Đình Vang

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 1

8

Đỗ Huy Giáp

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 2

9

Đỗ Đình Giáp

- Thôn trưởng Thôn Trung Lập 3