Truy cập

Hôm nay:
136
Hôm qua:
162
Tuần này:
1003
Tháng này:
3349
Tất cả:
112476

XÃ XUÂN LẬP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Ngày 03/07/2019 15:39:00


XÃ XUÂN LẬP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNGGẮN VỚI GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Hiện nay, ônhiễm môi trường ngày càng gia tăng đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người dân.

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đến sức khỏe và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu.

Công tác bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách mà cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang quan tâm chỉ đạo.

Để tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch số 855/KH-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện tháng cao điểm giải tỏa hành lang ATGT.

UBND xã Xuân Lập xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai về công tác vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn toàn xã.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa và giải tỏa hành lang ATGT gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đảng uỷ, UBND xã Xuân Lập đã tổ chức hội nghị và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình. Cùng với đó là sự vào cuộc các ngành đoàn thể, đã tổ chức và phát động các hoạt động với công tác vệ sinh môi trường . Các hoạt động phát động toàn dân làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm và tại các nơi công cộng.

Tuy nhiênbên cạnh đó vẫncòn một số hộ gia đình chưa ý thứctrongviệc thực hiệncông tácvệ sinh môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, tình trạngvứt rác thải bừa bãi, sả thải nước bẩn làm ảnh hưởng đến môi trườngvà những hộ xung quanh, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường bầy bán hàng và để vật liệu xây dựng vi phạm đến hành lang ATGT ở các tuyến đường trong thôn, xóm, đặc biệt là tuyến nhựa liên xã vẫn đang diễn ra.

Để tiếp tục tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác VSMTvà việc giữ trật tự hành lang ATGTtrên địa bàn toàn xã. Ngày28/6/2019, Đảng ủy, UBNDxã Xuân Lập đã tổ chức hội nghịgiao bantriển khai quán triệt đến tất cả các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã về công tác VSMT và giải tỏa hành lang ATGT. Mục đích nhằm cụ thể hoá các nội dung và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ huyện uỷ Thọ Xuân về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường,gắn với việc chấn chỉnh trật tự hành lang ATGT trên địa bàn xã.

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội về vị trí, vai tròtrongcông tác bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn và các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện những nội dung sau:

Các tổ chức chính trị xã phát động các tổ chức đoàn thể,đoàn viên, hội viênvà toàn thể nhân dân tích cực tham gia làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm ở các khu dân cư,đảm bảocông tác VSMT xanh, sạch đẹp.

Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức làm công tác vệ sinh môi trường tại các cơ quan đơn vị.

Đối với các thôn: phát động toàn thể nhân dân, mỗi hộ một người. Lực lượng nòng cốt tham gia là các đoàn viên, hội viên của các tổ chức như: Hội phụ nữ; hội Cựu Chiến Binh; Hội Nông dân và lực lượng Đoàn Thanh niên.

Các thôn tổ chức thống kê số hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT để triển khai thực hiện.

Ban ATGT xã thành lập đoàn thống kê số hộ lấn chiếm hành lang ATGT trên tuyến đường đôi vào khu di tích và tuyến đường nhựa liên xã để tiến hành tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Ban chỉ đạo của xã sẽ tiến hành kiểm tra đến từng đơn vị và nắm bắt kết quả thực hiện, từ đó để tiếp tục có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXH

XÃ XUÂN LẬP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Đăng lúc: 03/07/2019 15:39:00 (GMT+7)


XÃ XUÂN LẬP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNGGẮN VỚI GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Hiện nay, ônhiễm môi trường ngày càng gia tăng đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người dân.

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đến sức khỏe và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu.

Công tác bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách mà cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang quan tâm chỉ đạo.

Để tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch số 855/KH-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện tháng cao điểm giải tỏa hành lang ATGT.

UBND xã Xuân Lập xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai về công tác vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn toàn xã.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa và giải tỏa hành lang ATGT gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đảng uỷ, UBND xã Xuân Lập đã tổ chức hội nghị và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình. Cùng với đó là sự vào cuộc các ngành đoàn thể, đã tổ chức và phát động các hoạt động với công tác vệ sinh môi trường . Các hoạt động phát động toàn dân làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm và tại các nơi công cộng.

Tuy nhiênbên cạnh đó vẫncòn một số hộ gia đình chưa ý thứctrongviệc thực hiệncông tácvệ sinh môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, tình trạngvứt rác thải bừa bãi, sả thải nước bẩn làm ảnh hưởng đến môi trườngvà những hộ xung quanh, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường bầy bán hàng và để vật liệu xây dựng vi phạm đến hành lang ATGT ở các tuyến đường trong thôn, xóm, đặc biệt là tuyến nhựa liên xã vẫn đang diễn ra.

Để tiếp tục tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác VSMTvà việc giữ trật tự hành lang ATGTtrên địa bàn toàn xã. Ngày28/6/2019, Đảng ủy, UBNDxã Xuân Lập đã tổ chức hội nghịgiao bantriển khai quán triệt đến tất cả các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã về công tác VSMT và giải tỏa hành lang ATGT. Mục đích nhằm cụ thể hoá các nội dung và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ huyện uỷ Thọ Xuân về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường,gắn với việc chấn chỉnh trật tự hành lang ATGT trên địa bàn xã.

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội về vị trí, vai tròtrongcông tác bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn và các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện những nội dung sau:

Các tổ chức chính trị xã phát động các tổ chức đoàn thể,đoàn viên, hội viênvà toàn thể nhân dân tích cực tham gia làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm ở các khu dân cư,đảm bảocông tác VSMT xanh, sạch đẹp.

Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức làm công tác vệ sinh môi trường tại các cơ quan đơn vị.

Đối với các thôn: phát động toàn thể nhân dân, mỗi hộ một người. Lực lượng nòng cốt tham gia là các đoàn viên, hội viên của các tổ chức như: Hội phụ nữ; hội Cựu Chiến Binh; Hội Nông dân và lực lượng Đoàn Thanh niên.

Các thôn tổ chức thống kê số hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT để triển khai thực hiện.

Ban ATGT xã thành lập đoàn thống kê số hộ lấn chiếm hành lang ATGT trên tuyến đường đôi vào khu di tích và tuyến đường nhựa liên xã để tiến hành tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Ban chỉ đạo của xã sẽ tiến hành kiểm tra đến từng đơn vị và nắm bắt kết quả thực hiện, từ đó để tiếp tục có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.

Tống Cảnh Tiến: CC VHXH