Truy cập

Hôm nay:
132
Hôm qua:
162
Tuần này:
999
Tháng này:
3345
Tất cả:
112472

LỊCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ THU- MÙA NĂM 2018

Ngày 05/06/2018 16:34:25LỊCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ THU- MÙA NĂM 2018

( Kèm theo Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2018).

Cây trồng

Mùa vụ/trà và chân đất

Loại giống chủ lực

Thời gian

sinh trưởng

(Ngày)

Thời gian gieo mạ/gieo hạt

Thời gian cấy (Ngày)

Thời gian

thu hoạch

Cây lúa

Trà lúa mùa sớm trên đất 2 vụ lúa làm vụ Đông sớm

TBR225, Bắc Thơm số 7, TBR 45 .

100 - 115

25/5 - 30/5

10/6-15/6

Trước 30/9

Trà lúa mùa sớm trên đất 2 vụ lúa mở rộng vụ Đông

Khang dân (18, đột biến), Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, BC15

110 - 120

25/5 - 5/6

10/6-20/6

25/9 - 5/10

Lúa mùa chính vụ trên đất chuyên 2 vụ lúa

Q5, Nếp 97. Kim Cương 111.

115 - 125

1/6 - 10/6

10/6-25/6

30/9 -10/10

Ngô

Đất chuyên màu, đất lúa khó tưới chuyển trồng ngô

CP333, DK6818, DK6919, B06, B265, ngô nếp HN88.

90 - 115

05/6 - 15/6

15/9 - 25/9LỊCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ THU- MÙA NĂM 2018

Đăng lúc: 05/06/2018 16:34:25 (GMT+7)LỊCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ THU- MÙA NĂM 2018

( Kèm theo Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2018).

Cây trồng

Mùa vụ/trà và chân đất

Loại giống chủ lực

Thời gian

sinh trưởng

(Ngày)

Thời gian gieo mạ/gieo hạt

Thời gian cấy (Ngày)

Thời gian

thu hoạch

Cây lúa

Trà lúa mùa sớm trên đất 2 vụ lúa làm vụ Đông sớm

TBR225, Bắc Thơm số 7, TBR 45 .

100 - 115

25/5 - 30/5

10/6-15/6

Trước 30/9

Trà lúa mùa sớm trên đất 2 vụ lúa mở rộng vụ Đông

Khang dân (18, đột biến), Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, BC15

110 - 120

25/5 - 5/6

10/6-20/6

25/9 - 5/10

Lúa mùa chính vụ trên đất chuyên 2 vụ lúa

Q5, Nếp 97. Kim Cương 111.

115 - 125

1/6 - 10/6

10/6-25/6

30/9 -10/10

Ngô

Đất chuyên màu, đất lúa khó tưới chuyển trồng ngô

CP333, DK6818, DK6919, B06, B265, ngô nếp HN88.

90 - 115

05/6 - 15/6

15/9 - 25/9