Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
267
Tuần này:
1477
Tháng này:
4224
Tất cả:
119137

Phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã

Ngày 18/05/2018 07:48:00

Trên địa bàn xã Xuân Lập có hiện nay có 07 điểm di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 04 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia; 03 di tích xếp hạng cấp tỉnh.